Tar tempen på vannkrafta

SINTEF Energiforskning har designet et sensorbasert overvåkingsopplegg som blant annet benytter akustikk, lys, vibrasjons- og temperaturmåling for å overvåke de ulike komponentene i et vannkraftverk.

Utstyret avslører den tekniske tilstanden samtidig som risikoen for feil og mangler på vitale deler i systemet vurderes. Målet er å unytte verket maksimalt gjennom å avdekke svakheter så tidlig at de kan utbedres uten at det går ut over energileveransen.