Si dikkedikk til babyen

Glem alt om å lære ungen å snakke skikkelig fra første stund. «Dikkedikk» og «nuskesnusk» fungerer langt bedre. Det viser Kjellrun Thora Englunds doktorgradsarbeid ved NTNU. Englund har studert barn og mødre på nært hold, og konkluderer med at mødre som pludrer og snakker babyspråk, holder barnets oppmerksomhet lengst. Med både lyd og mimikk tilpasser hun seg barnets sanser og oppfatningsevne maksimalt. Dette utvikler det lille nye menneskets evne til konsentrasjon, og gir det en god nøkkel til all senere kommunikasjon.