Mer effektiv kai

Tre fjerdedeler av malmproduksjonen i LKAB går over Narvik og skipes ut herfra. Totalt dreier det seg om 15 millioner tonn malm.

En utfordring er samvirket mellom skipsankomst, kai og lager. Narvik har i hovedsak en kaiplass med et framføringssystem fra lageret til kaia. Ankomst av flere skip samtidig skaper problemer og kostnader.

Det samme gjelder lagerkapasitet og produkttyper. LKAB ønsker å bygge riktig antall lagringssiloer: Ikke flere enn de trenger – samtidig som man ikke har så få at det blir manglende kapasitet. LKAB har i mange år jobbet med en løsning. MARINTEKs simulerings- og operasjonsanalyser har gitt grunnlag for en beslutning, og tolv siloer skal nå bygges. Seksti meter dyp og førti meter i diameter gir i hver silo plass til rundt 110.000 tonn jernmalm. Marintek er nå i gang med å evaluere LKABs distribusjonsløsninger over Luleå.