Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Blikk for atomer

SINTEF og NTNU formaliserer sitt samarbeid innenfor transmisjonselektronmikroskopi. Fagfeltet er et viktig hjelpemiddel innen nanoteknologi og for utvikling av nye materialer.

De to institusjonene har gått sammen om å opprette et såkalt Gemini-senter innen transmisjonselektronmikroskopi (TEM) – det 17. i rekken av slike sentre.

I et Gemini-senter har de samarbeidende fagmiljøene felles strategiprosesser. Partene koordinerer også arbeidet med søknader om større forskningsprosjekter og -programmer. Sentrene arbeider i tråd med visjonen: «Være internasjonalt fremragende sammen».

Det nye senteret disponerer tre TEM – avanserte «forstørrelsesglass» som bruker elektronstråler til å «se» inn i materialers indre og deres overflater.

Flaggskipet er et feltemisjons TEM, et instrument som har en rekke analysemetoder med nanometers oppløsning (1 nanometer = 1 milliontedels millimeter). I tillegg kan det «se» inn i materialene på atomnivå.