Sjøen

Anbefaler monstertesting

Cruiseskip i storm opplever litt for hyppig at vinduer knuses og andre skader oppstår under storm. Rederiene mener ofte at skadene utløses av ekstreme havbølger. Sverre Haver, professor i marine konstruksjoner ved NTNU, og kolleger ved andre institusjoner, mener at normale vinterstormer og bølger på mer enn 20 meter ikke kan kalles ekstreme. De påpeker at dersom rederiene hadde gjort realistiske modelltester av skipene, slik kravet er for norsk offshorenæring, ville risikoen for skader på skip og mennesker være betydelig redusert.