SINTEF INN I TUNNELSTRID

Hva er best av boring og sprengning på dobbeltsporet på strekningen mellom Sandvika og Lysaker? Jernbaneverket konkluderte med at boring ville gi betydelige kostnader, men aksjonsgruppen «dobbeltsporet. no» reiste tvil omkring disse konklusjonene og gikk sterkt inn for at boring skulle legges ut på anbud som et alternativ til sprengning. Jernbaneverket ga etter for press fra gruppen og inngikk kontrakt med SINTEF om en uavhengig tredjepartsverifikasjon av beregninger og analyser. Aksjonsgruppen var overbevist om at SINTEF ville komme til gode konklusjoner om de fikk det riktige materialet til vurdering. Men nå har SINTEF konkludert med at boring av dobbeltsporet vil koste 700 millioner kroner mer enn å sprenge det.