Dokument med dårlige økonomiske resultater

PLUSS OG MINUS I NÆRINGSBRANSJEN

• Arbeidstilsynet gjennomførte i perioden 2001 til 2003 en nasjonal kampanje for å redusere antall skader, bedre ergonomi, redusere støy og bedre bruken av bedriftshelsetjeneste i nærings og nytelsesindustrien.

En fersk SINTEF-rapport har evaluert kampanjen og kommet fram til følgende konklusjoner: Antall skader er blitt kraftig redusert i perioden 2000 til 2005, men utviklingen er ikke bedre enn i andre bransjer. I forhold til målsettingene er ergonomiske forhold og støy forverret, mens det er økt bruk av verneutstyr. Kontakten med bedriftshelsetjenesten og det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet har blitt bedre, men det er stadig en utfordring å komme fra plan til handling. Flere ansatte har fått fast kontrakt, overtidsbruk har gått ned, men samtidig har gjennomsnittlig antall timer per ansatt per uke gått opp. Stressnivået i bransjen har økt, men overraskende nok har opplevde helseplager gått ned.