NYE BØKER: Organisasjoner og emosjoner

Frode Nyeng og Grete Wennes: Kan organisasjoner føle? Cappelen Forlag

Følelser er et uunngåelig tema når vi skal forstå mennesker i organisasjoner. I denne boka drøftes ledelse som forførelse, hvordan organisasjoner produserer samvittighet, hvordan sure gubber utgjør en forretningsnorm, og på hvilken måte bedrifters identitet konstrueres gjennom forbrukerens følelser. Videre diskuteres ufølsomme metaforer og følsom kroppslighet ut fra både pragmatiske, funksjonelle, symbolske og eksistensielle perspektiver. Gjennom følelser aktiveres nye blikk på organisasjonslivet – og på bedrifters verdimessige rolle i samfunnet.

Når følelser gjøres til eget tema i studier av organisasjoner, blir spennvidden stor. Her samles en rekke ulike forskningsbidrag fra mange fagfelt for å belyse og klargjøre hvordan fokus på emosjoner kan skape en større forståelse av arbeidslivets mangfoldige praksis. Temaet belyses filosofisk, sosiologisk og psykologisk, så vel som innenfor rammene av organisasjonsteori, ledelse og markedsføring.