FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Lars Bodsberg

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi er i gang med et større prosjekt rundt informasjon og sikkerhet på olje-installasjoner som mottar fjernstøtte i form av televerk/ telenett. Tidligere har dette ikke vært et problem. Med fjerntliggende plattformer ute i Nordsjøen har det handlet om disketter man tok med seg ut og inn via helikoptertransport. Men det er store kostnader med å ha IT-folk om bord på plattform, og i dag kan de samme operasjoner gjøres på land med såkalt fjernstøtte. Det lages virtuelle nettverk, og både leverandører av utstyr og vedlikeholdere kan sitte på ulike steder i Norge og ha direkte tilgang til oljeinstallasjonene. Problemstillingen blir som på web: Hvordan sikrer man seg mot uønsket tilgang? Vi må sette oss ned og finne ut hvilke krav som skal stilles for å sikre utstyret på oljeinstallasjonene og styringssystemene for de ulike prosessene om bord. Skal den som sitter med adgang til systemet, også få lov til å gå rett inn fra land?

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Det er viktig å sørge for tilstrekkelig trygghet når man åpner opp for fjernstøtte, så ikke uvedkommende kommer seg inn. Det har allerede forekommet angrep fra hackere på fjernstyrte anlegg. Slike personer kan i verste fall både aktivisere nedstengninger med store økonomiske konsekvenser og de kan skape farlige ituasjoner med ulykker som følge.