Forsker advarer mot statens legionella-tiltak

Seniorforsker Catrine Ahlén ved SINTEF Helse mener at metoden som myndighetene anbefaler for legionellaovervåking, kan friskmelde kjøletårn som er infisert av den livstruende bakterien. Stridens eple er en forskrift som Sosial- og helsedirektoratet var ute med i fjor. Her heter det at rutinemessig prøvetaking og undersøkelse bør baseres på såkalte «kimtallsundersøkelser» og at rensing bare er nødvendig i anlegg med høye tall. Ifølge Ahlén forteller en slik undersøkelse hvor mye det finnes av levende, normale vannbakterier i en vannprøve. Til sjekk av næringsmidler er den utmerket, for der kan man ikke tolerere store bakteriemengder. Men den påviser ikke legionella. Ifølge Ahlén kan lave kimtall bety at anlegget er gullende rent, men det kan heller ikke utelukkes at anlegget er infisert og dominert av legionella. Hun påpeker at Norge har massevis av anlegg der eierne har fått vite at kimtallet er lavt. I god tro lar de derfor være å gjennomføre nærmere undersøkelser.