Dykker etter mayaene

Mange spor etter de søramerikanske mayaindianerne befinner seg inne i huler og under vann. De er vanskelig tilgjengelige og derfor ennå ikke utforsket. Nå får meksikanske arkeologer hjelp av norske kolleger. Gjennom undersøkelsen av Ormen Lange-feltet på Romsdalskysten har NTNU ervervet både avansert utstyr og høy kompetanse på dypvannsarkeologi. Ansatte ved Vitenskapsmuseet har avdekket mayahuler med såkalte stensilavtrykk av hender. De håper å kunne utforske havbunnen langs kysten av Yucatánhalvøya – og aller helst finne en godt bevart mayabåt.