senior woman looking at husband who falled down with heart attack and dying

Dispril mot hjertetrøbbel

Doktorgradsstipendiat Kirsti Berg ved NTNU har undersøkt sammenhenger mellom skade på hjertemuskelen og det som kalles oksidativt stress – det er når forholdet mellom frie oksygenradikaler og antioksidanter er i ubalanse.

Hun har funnet ut at det blodfortynnende middelet acetylsalisylsyre (ASA), som blant annet finnes i dispril og aspirin, ser ut til å redusere oksidativt stress i kritiske situasjoner.

Dette funnet kan føre til endringer i behandling av pasienter med infarkt – og forklarer hvorfor pasienter med hjerteinfarkt som kommer til sykehuset med luftambulanse, har vist seg å ha overraskende lave nivå av frie radikaler. Årsaken er trolig at de får ASA på veg inn, for at blodårene ikke skal gå tett under turen.

Nå peker Bergs arbeid på at ASA kan ha andre viktige funksjonsmåter, og at det kan være aktuelt å la pasientene stå på ASA helt fram til operasjon.