Ti millioner til nyskaping

NTNU og Sparebank 1 Midt-Norge har inngått en avtale som innebærer en støtte på ti millioner kroner til nyskapingsaktivitet i Midt-Norge. Det er første gang en regionbank inngår en slik avtale med et universitet.

Det er ikke bare nye bedrifter avtalen skal hjelpe fram. Den skal også styrke kontakten mellom eksisterende bedrifter og universitet og forskning.

Ett av flere konkrete mål i avtalen er å få til et «næringslivets hus» – Innovation Village – på Gløshaugen i Trondheim, det vil si å samle innovasjonsmiljøer i et nytt eller et eksisterende bygg.