Trafikk

Større fart – flere ulykker

Trafikkforsker Kristian Sakshaug ved SINTEF advarer mot Vegvesenets planer om strekninger med 110 km/t fartsgrense. Dette vil føre til flere ulykker og flere drepte, mener han.

Sakshaug mener at antall ulykker vil øke og at konsekvensene ved ulykker vil bli større. Det foreligger solid forskning på fartsøkning, og at høyere fart fører til flere ulykker, er det ingen uenighet om i forskningsmiljøet. Øker gjennomsnittsfarten med 4,7 km/t, vil dødstallene øke med 25 prosent og antall alvorlig skadede med 15 prosent. Vegvesenet avgir en innstilling om endring av fartsgrensene i løpet av januar.