Brasil business

SINTEF-viten på Brasils sokkel

SINTEF Petroleumsforskning har for alvor fått fotfeste i Brasils oljeindustri. Instituttet har med seg statsoljeselskapet Petrobras som kunde i åtte prosjekter, der brasilianerne skyter inn til sammen 15 millioner kroner. Sju av de i alt åtte prosjektene er flerklientprosjekter som Petrobras har kjøpt seg inn i. På det åttende er brasilianerne alene om å være oppdragsgiver.

Det norsk-brasilianske samarbeidet innenfor formasjonsfysikk omhandler blant annet borehullstabilitet ved boring i skifer, som er en kjent Nordsjø-problemstilling og problemer knyttet til avsetning og fjerning av såkalte filterkaker som avsettes på borehullsveggen for å hindre tap av boreslam under boring. I Rio de Janeiro og hos formasjonsfysikkforskerne i Trondheim er det nylig også undertegnet en kontrakt som gjelder forutsigelse av sandproduksjon fra petroleumsbrønner. Prosjektet skal forebygge ubehagelige overraskelser knyttet til sand som frigjøres i produserende brønner.