Sammen om arktisk teknologi

I november i fjor ble det underskrevet en intensjonsavtale mellom Norge og Russland på et storstilt samarbeid rundt arktisk gassteknologi. 230 millioner må til om planene skal gjennomføres, men allerede har SINTEF, NTNU, Gubkin-universitetet i Moskva og industrien representert ved Hydro, Aker, DNV og Statoil, bekreftet 119 millioner til den planlagte aktiviteten.

Det er snakk om en satsing på utdannelse, forskning, innovasjon og nye ideer innenfor feltet. I dag finnes det allerede stor aktivitet og flere laboratorier for aktiviteten, men om søknaden til Norges forskningsråd på 116 millioner går gjennom, vil dette bety et løft og at gamle lab’er kan moderniseres. På sikt kan dette avstedkomme ny forskning som avanserte målinger på varmegang i 2 mm oljerør – og forskning på neste generasjons LNG-anlegg for arktiske forhold.