Handshake

OM NC-TEKNOLOGIENS INNTOG I NOREG

Et fruktbart samarbeid mellom norske forskningsinstitusjoner og næringsliv mellom 1955 og 1980 førte til at numeriske styringsystemer (NC) ble utviklet og innført i norsk forskning og næringsliv. Dette har sivilingeniørene Eiliv Sødahl og Torbjørn Brataas omtalt i NTVA-rapporten «Numerisk styring i norsk forskning og verkstedindustri» som nylig kom ut.

 

Innføringen av NC i regi av SINTEF/NTH i Trondheim og SI i Oslo var det største industrirettede program overfor norsk verkstedindustri på 1960-tallet med Kongsberg Våpenfabrikk som sentral industripartner. Automatisering og numerisk styring representerte et radikalt nytt styringssystem for verkstedindustrien og ga sentrale deler av næringslivet stor handlefrihet. Rapporten tar for seg både bakgrunn for NC-utviklingen i Norge, høydepunkter, allianser, industriell gjennomføring og resultater.