styringssystemer

Fartøy i flokk og formasjon

Flere store båter beveger seg som partnere i en dans.
Et flunkende nytt styrings-system sørger for perfekt koreografi.

Mindre slit for propellen

Et nytt reguleringssystem for skipspropeller bør få redere og oljeselskaper til å hoppe av fryd. Men for serviceindustrien er det dårlig nytt.

Frå vondt til verre

For å spare pengar innførte Forsvaret eit nytt system for økonomistyring. Nettopp dette gjorde at pengebruken kom heilt ut av kontroll.