Kvikksølvstudie

Mulige seinskader som følge av eksponering av kvikksølv hos tannhelsepersonell – det skal forskere ved NTNU, St. Olavs Hospital og Fylkestannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag utrede. Prosjektet vil studere arbeidsforhold, livsstil, helse og symptomer/plager som kan tenkes å skrive seg fra deres yrkesmessige eksponering for kvikksølv – hos tidligere og nåværende tannhelsepersonell fra de tre midtnorske fylkene.