Sunne barn til tross for kvikksølv

Kvinnelige tannleger og tannlegeassistenter som kan ha blitt eksponert for kvikksølvdamp, føder like friske barn som andre. Det går fram av en NTNU-undersøkelse som har gransket norske fødselsregistre fra 1967 til 2006. Dataene inkluderte om lag 4500 tannlegeassistenter og 1000 tannleger, og viste ingen ulikheter mellom disse og den generelle befolkningen når det gjaldt misdannelser, fødselsvekt, prematuritet, kjønnsfordeling, flerfødsler, dødfødsler eller fosterdød.