Helbredende musikk

Musikk er et språk for folk som ikke er i stand til å bruke verbalt språk til å uttrykke følelser, og musikkterapi åpner nye dører for barn og unge med blant annet atferdsproblemer, psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming. I Norge har vi hatt musikkterapi siden slutten av 70-tallet, men metoden har først og fremst vært brukt spesialpedagogisk, ikke så mye i klinisk område. I barnepsykiatri er musikkterapi fremdeles i en utviklingsfase i Norge. Bare én prosent av de unge pasientene i dag- og døgninstitusjoner mottar musikkterapi som en del av behandlingen, ifølge en rapport fra SINTEF.

Dr. Christian Gold, som er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, etterlyser økt bruk av metoden. Han mener at å musisere kan hjelpe mennesker å fokusere, holde oppmerksomheten og også vise evner som kan være skjult i andre situasjoner. Sosial- og helsedirektoratet er nysgjerrig på Golds dokumentasjon på effekten av musikkterapi, men vil ikke love å gjøre noe for å øke bruken av metoden.