Forskningssjefens FOKUS: Jostein Storøy

Hva har fokus i miljøet ditt nå?

Nå har vi et sterkt industri- og kundefokus. Vi har nettopp avviklet den årlige TEKMAR-konferansen som er et møtested for forskere, oppdrettere og utstyrsprodusenter. Med utgangspunkt i næringens utfordringer samles vi for å finne teknologiske løsninger.

Sammen med fem av de største aktørene på utstyrssiden har vi nå utformet en søknad til Norges forskningsråd for å opprette et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Gjennom dette ønsker vi å få flere forskningsideer kommersialisert. Får vi innvilget søknaden, er det snakk om 10-12 millioner årlig i åtte år. I tillegg jobber vi og NTNU med Norsk senter for havbruksteknologi (NSH) som planlegges bygd på Valsneset på Fosen. Her snakker vi om bygging av et europeisk fullskala senter med testing av utstyr for å imøtekomme havbrukssektorens framtidige behov. Fylkestinget i Sør Trøndelag har bevilget 1 million i aksjekapital, og EU har gitt 4 millioner til et forprosjekt. Vi ønsker både å tilby tjenester til produsenter og brukere av havbruksteknologi, og å bli en foretrukket samarbeidspartner for europeiske institutter.

Hvorfor er dette viktig?

Innenfor oppdrett er norske selskap svært dyktige og ledende. Om vi greier å kommunisere med aktørene og kan tilby dem nye teknologiske løsninger og forbedringer på overvåking i merdene, reduksjon av rømming av fisk eller personellsikkerhet, har vi også dokumentert at vi har en rolle å spille i næringen.