Fant kullskatt

Fire NTNU-studenter hadde sommerjobb i Statoil med å kartlegge kullforekomster på norsk sokkel. Resultatet ble overveldende: Etter åtte uker hadde Helene Wendelbo, Kari Faksvåg, Halvor Bunkholdt Sæter og Trond Kristian Kalsø funnet 3000 milliarder tonn kull. Dette er tre ganger mer enn alt kjent, utvinnbart kull i verden. Og brorparten av dette ligger utenfor Midt-Norge.

Statoil vil nå jobbe videre med kartlegging og forskning for å finne ut hvordan denne energien kan utnyttes.

– Hvis vi tar ut en halv prosent av kullressursene fra Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, får vi mer energi enn all olje og gass på norsk sokkel gir, sier leder for studentenes prosjekt, Olav Kårstad. Han er energirådgiver ved Statoil Ny Energi.