UTNEVNT SOM KONTROLLORGAN FOR TOG

Senter for jernbanesertifisering ved SINTEF IKT har blitt utnevnt til teknisk kontrollorgan for konvensjonelle tog. SINTEF er tidligere utnevnt for høyhastighetstog.

Utnevnelsene er i henhold til EU-direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen, det vil si tog som krysser landegrensene, i det europeiske konvensjonelle jernbanesystemet. Og til EU direktivet 96/48/EC om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet.

Dette betyr at SINTEF kan påta seg oppdrag for hele EU/EØS-området innenfor kontroll og vurdering av sikringsanlegg både for konvensjonelle og høyhastighetstog.