Bilde av svart elektronisk tavle med oversikt over togankomster, der ordet "Innstilt" forekommer fire ganger, med hvit skrift.

UTNEVNT SOM KONTROLLORGAN FOR TOG

Senter for jernbanesertifisering ved SINTEF IKT har blitt utnevnt til teknisk kontrollorgan for konvensjonelle tog. SINTEF er tidligere utnevnt for høyhastighetstog.

Utnevnelsene er i henhold til EU-direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen, det vil si tog som krysser landegrensene, i det europeiske konvensjonelle jernbanesystemet. Og til EU direktivet 96/48/EC om samtrafikkevnen for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet.

Dette betyr at SINTEF kan påta seg oppdrag for hele EU/EØS-området innenfor kontroll og vurdering av sikringsanlegg både for konvensjonelle og høyhastighetstog.