STUDENTER HJELPER MED HURTIG DESIGN

Bedrifter og forskningsmiljøene har ofte vansker med å få «napp» når de søker finansiering til nye produktideer, ofte fordi det ikke er lett å se for seg hvordan produktet kan realiseres. Når derimot designeren gir produktet en estetisk og ergonomisk tiltalende utforming, våkner flere.

SINTEF IKT har gått inn i et nært samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo for hurtig å kunne ta fram prototyper med salgbart design. Ved hjelp av utstyr på Arkitekthøgskolen kan studentene hele tiden materialisere forslagene i form av fysiske modeller laget i komprimert sand ved hjelp av en teknikk som kalles selektiv lasersintring. Fem bedrifter har vært med i prosjektet som for en stor del har vært finansiert av Norges forskningsråd.

På bildet ser vi designede modeller av håndholdte måleinstrumenter – for eksempel for kontroll av fettinnhold i laks. Modellene skal tres på håndledd og hånd og brukes ved direkte kontakt med måleobjektet.