NY BEDRIFT: OVERVÅKER TUNGMETALLER

Bedriften SensAqua AS fjernovervåker tungmetaller i vann og vassdrag. Det er de to NTNU-kjemikerne Knut Schrøder og Øyvind Mikkelsen som står bak firmaet. Bedriftens pre er automatisk fjernovervåkning av vann over tid. Tidligere var det kun mulig å måle enkeltprøver av forurenset vann, noe som kan gi et feil inntrykk av variasjoner i forekomstene over tid.

Bak etableringen ligger årevis med forskning i analytisk kjemi. Metoden bygger på strømmålinger av elektrokjemiske prosesser i vann og avløp. Gründerne har etablert bedriften på Oppdal, et litt uvanlig valg.

– Vi ønsket geografisk å skille den grunnleggende forskningsdelen ved NTNU og den kommersielle satsingen. Oppdal har et godt miljø for næringsutvikling, og dyktige folk som jobber med næringsutvikling. De har i tillegg en allsidig og oversiktlig industri som SensAqua får stor nytte av, sier Schrøder.