museum dame

REDDER GAMLE SKATTER

Institutt for kjemi ved NTNU har satt i gang et prosjekt for å redde kjemifagets historie fra glemsel. Gamle kjemikalier og instrumenter blir samlet inn, registrert og konservert. Kjemikaliesamlingen utgjør hele 1500 glass. De eldste er fra januar 1911, bare noen måneder etter at NTH ble etablert. Kjemiskattene blir nå stilt ut i Realfagbiblioteket på NTNU.