Lyn i laboratoriet

For å teste om transformatorer, kabler og kraftledninger tåler lynnedslag, benytter forskere en såkalt impulsgenerator. Kulene på bildet lades opp til en høy likespenning. Ved hjelp av et signal til en «tennplugg» på nederste kule, startes et havari mellom kulene som skaper en høyspent impuls på den øverste kulen. Ved å utsette el-utstyr for slike høye spenninger, vurderer forskerne om utstyret tåler påkjenningen. Hvis ikke, ser man på hvilke personellmessige farer som kan oppstå og hvilke sikkerhetstiltak som i så fall må iverksettes.

Kilde: Hallvard Faremo,

SINTEF Energiforskning