Forskningssjefens fokus

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Akkurat nå dreier mye seg om å fylle neste års ordrebøker. Som alltid er vi fokusert på å få ut budskapet til næringslivet om at anvendt matematikk både er spennende og inntektsgivende, men jeg har til gode å se at noen betaler for god matematikk som sådan. Vi må pakke den pent inn. Produserer matematikken nyttige resultater, er mange villige til å betale ganske godt for den.

To av våre vellykkede strategiske satsninger går nå inn i en fase der vi skal etablere industriell aktivitet. De fokuserer blant annet på simuleringer, billedbehandling og problemstillinger knyttet til høykvalitets visualisering av geometrier. Fra utelukkende å være en ressurs for 3D datagrafikk og visualisering, har grafikkort utviklet seg til å bli en programmerbar regneressurs.

Selv om de fleste tror at det er stadig raskere og kraftigere maskiner som har stått for den beregningsteknologiske utviklingen, så har faktisk programvareog metodikksiden bidratt like mye! Vi kan nå tilby ledende ekspertise på anvendelser av grafikkort både for datagrafikk og ikke-grafiske anvendelser.

Hvorfor er dette viktig?

Vi synes det er viktig å få noe nyttig ut av temaer som det satses strategisk på. Samfunnsmessig handler dette om bedre regneytelser og bedre estimater av komplekse problemer. Grafikkort kan egne seg i bruk i forhold til store datamengder – som for eksempel flomberegninger, deler av værberegninger – og innenfor oljeindustrien der mye data skal bearbeides.