Blueprint

Nytt Gemini-senter

Siden 2001 har NTNU/SINTEF etablert flere Geminisentre. Formålet med sentrene er å utnytte den samlede kompetansen på NTNU og SINTEF innenfor et fagområde for å oppnå høyere kvalitet og effektivitet. 22. august åpnet daværende olje- og energiminister Thorhild Widvey det 13. sentret, innenfor petroleum. Hun understreket at Norge trenger sterke fagog utdanningsinstitusjoner for å få maksimalt ut av petroleumsressursene på norsk sokkel og for å styrke petroleumsnæringen.

– I en internasjonal sammenheng er det også gode fagmiljøer som etterspørres. Også i en slik sammenheng vil GEMINI-sentret spille en viktig rolle. Det vil sette NTNU og SINTEF bedre i stand til å hevde seg i den økende konkurransen som globaliseringen av olje- og gassnæringen bringer med seg, sa Widvey.