Nye bøker: 50 ÅR I TEKNOLOGIENS TJENESTE

Arne Bjørlykke (red.) med flere: Teknologi og samfunn – Norges Tekniske Vitenskapsakademi 1955–2005

Teknologi, samfunn og kultur er nært knyttet til hverandre. Og da NTVA ble stiftet i 1955, var ett av formålene å skape forståelse i samfunnet for teknologiens betydning. Akademiet legger vekt på utdanning, forskning og næringsutvikling innenfor teknologifagene, til nytte for samfunn og næringsliv.

I år runder NTVA sitt første halve århundre, og nå foreligger jubileumsboka – 333 sider om den teknologiske utviklingen i Norge de siste femti årene. De fleste artiklene er skrevet av personer tilknyttet NTNU eller SINTEF.