Hydrogenproduksjon med CO2-håndtering

I forkant av EUs milliardprosjekt HYPOGEN (Hydrogen Power Production) skal SINTEF Energiforskning koordinere forprosjektet DYNAMIS. 29 partnere deltar i prosjektet, blant andre Statoil, BP, Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Vattenfall og leverandører som Alstom og Siemens. Prosjektet omhandler studier for hydrogenproduksjon fra fossilt brensel, gassbehandling og transport og behandling av CO2 og H2 samt lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Prosjektet skal også komme fram til et foretrukket konseptdesign for et demonstrasjonsanlegg med hydrogen kraftproduksjon – samt en samfunnsmessig forankring og bevissthet.

Prosjektet har en totalramme på 7,7 millioner euro. SINTEFs andel er 1 million og NTNUs er 300 000 euro.