business handshake foran vindmøller

Henter råd om lavutslipp

Det regjeringsoppnevnte «lavutslippsutvalget » har startet sin jakt på råd fra landets fagekspertise. Første stopp var NTNU og SINTEF i september.

Utvalget skal utrede hvordan Norge kan bli et samfunn med lave utslipp av klimagasser innen 2050, og blant annet skissere scenarier hvor de nasjonale utslippene av klimagasser reduseres med 50-80 prosent i løpet av de neste 45 årene.

Forskerne mener at det er fullt mulig å nå dette målet, men at det må en global innovasjonsinnsats til for å komme dit. Her kan norske løsninger bidra – som å få på plass de nasjonale demonstrasjonsanleggene på CO2-håndtering, hydrogen, bruk av naturgass i kystflåten, bioenergi og framtidsbygg som skaffer seg sin egen energi.