Helt propell

MARINTEK jobber nå sammen med 11 norske industriaktører og NTNU for å skape framtidas manøvrerings- og framdriftspropeller. Målet til aktørene er å skape et tettere teknologisamarbeid for denne bransjen.

Å utvikle bedre design og analysemodeller for utvikling av propeller, samt øke kompetansen på høyskole- og universitetsnivå er også viktige mål.

Aktørene er i gang med en rekke konkrete utfordringer. Blant disse er: Lavere brennstoffutgifter og reduserte utslipp, sikrere og mer effektiv manøvrering, økt komfort om bord i skip, særlig med hensyn til støy, samt bedre dokumentasjon av produktegenskaper.