Grafikkort som regneressurs

Fra utelukkende å være en ressurs for 3D datagrafikk og visualisering, har grafikkort utviklet seg til å bli en programmerbar regneressurs. Grafikkprosessorer firedobler sin ytelse hver 18. måned, og regnekraften åpner helt nye muligheter for matematiske beregninger av komplekse problemer.

SINTEF arbeider med å demonstrere grafikkprosessorer som regneressurs, og prøver å bygge demoprogrammer og prototypbiblioteker for matematiske beregninger på grafikkkort. Forskerne kan også tilby ledende ekspertise på industrielle anvendelser av grafikkort både for datagrafikk og for ikke-grafiske anvendelser. Det fokuseres blant annet på simuleringer, billedbehandling og problemstillinger knyttet til høykvalitets visualisering av skulpturerte geometrier.

Det strategiske instituttprosjektet (SIP) er støttet av Norges forskingsråd og løper i perioden 2004-2007.

Bildet viser en 3D-visualisering av dambrudd i sanntid. Beregningen er foretatt på grafikkkort.