Forskningssjefens FOKUS

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Verdiskaping og innovasjon i byggenæringen! Spesielt verdiskapingen som god arkitektur bidrar til. I en næring som sliter med lite nytenking, og med et til dels dårlig omdømme, ønsker vi å sette fokus på brukskvalitet, estetisk og teknisk kvalitet. Vi er opptatt av at man ikke bare må ha som mål å redusere kostnadene, men også å få til gode boliger. God kvalitet koster ikke alltid mer – og billig behøver ikke alltid å bety dårlig. Forskningen vår har vist at boliger med samme byggekostnad kan ha veldig forskjellig kvalitet. Dette er avhengig av planlegging, gjennomføring og vilje hos byggherren. I forbindelse med dette er vi også opptatt av at Byggforsk blir en del av SINTEF fra 1. januar, og at vi får 150 nye kolleger som har bygninger som forskningsfelt. Byggforsk og SINTEF har kompetanse som utfyller hverandre. Når det gjelder blant annet teknisk kvalitet og byggskader, kommer dette til å tilføre oss mye.

Hvorfor er dette viktig?

Jeg ser på bygninger som rammene rundt livet vårt. Barna skal gå på skoler med godt innemiljø og tilpassede omgivelser. Folk skal ha råd til en god bolig. For bedrifter skal kontorbygget bidra til trivsel og produktivitet. Dette er viktig for hver og en av oss. God arkitektur representerer i tillegg til økonomisk verdi en stor kulturell og estetisk verdi. Om vi kan oppnå god arkitektur og god design til fornuftige priser, er dette rett og slett verdiskaping for samfunnet.