Får sjelden hjelp fra fastlegen

Barn og unge med psykiske problemer har ofte sammensatte problemer som krever bred og grundig utredning for å gi et skikkelig behandlingstilbud. SINTEF Helse har kartlagt og evaluert hvordan fastlegen samarbeider med kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten om barn og unge med psykiske problemer. Undersøkelsen viser at fastlegen er lite involvert i tiltak. Dårlig inntjening, tidspress og mangel på interesse er hovedårsaken. Barn med psykiske problemer kan ikke utredes i løpet av en 15 minutters konsultasjon. Enkelte fastleger er også tilbakeholdne fordi de føler de mangler kunnskap på området.

Undersøkelsen er basert på intervju med fastleger, helsesøstere og fagpersoner fra BUP. I tillegg har omlag 1300 foreldre svart.