Energisparing de luxe

Disse leilighetene sparer 2/3 av energien som går med i en gjennomsnittsbolig. Det er norgesrekord.

Huskjøperne i splitter nye Husby Amfi i Stjørdal i Nord-Trøndelag flytter inn i disse dager. De kommer til leiligheter som er bedre isolert enn andre nybygde boliger. I tillegg har leilighetskomplekset superisolerte vinduer, ventilasjon med effektiv varmegjenvinning og et effektivt varmepumpesystem til oppvarming av tappevann. Det hele styrt av et moderne og brukervennlig web-basert styringssystem.

Men tror du isolasjonen og finessene svir på pungen, tar du feil. Beboerne får lavere månedlige boutgifter enn andre som bygger nytt!

LØNNSOMT KUTT

Riktignok har entreprenøren regnet ut at byggekostnadene ligger seks prosent over det normale. – Men dette blir mer enn oppveid av besparelsene knyttet til det lave energiforbruket, sier SINTEF-forsker Tor Helge Dokka, som har vært ekspertrådgiver for energi og inneklima i byggeprosjektet.

Leilighetskomplekset består av kompakte bygningskropper på fire til fem etasjer med 56 leiligheter. De klarer seg med et årlig energiforbruk på 70 kilowattimer (kWh) per kvadratmeter. Det normale årsforbruket i norske boliger er ca. 200 kWh per m2. Til oppvarming behøver lavenergileilighetene fattige 18-20 kWh per m2 over året. En femdel av normalen!

HER ER RESEPTEN

Energibesparelsene høstes verken på bekostning av inneklima eller komfort, poengterer Dokka. Resepten består av en rekke tiltak:

  • Leilighetskomplekset har mer isolasjon enn vanlig i vegger, golv og yttertak.
  • Vinduene er superisolerende, men slipper mye strålevarme inn fra sola når det er ønskelig.
  • Bygningskroppen har minimalt med luftlekkasjer og kuldebruer.
  • Hver leilighet har et eget ventilasjonsanlegg som tilfører tilstrekkelig frisk luft, men som også gjenvinner 70-80 prosent av varmen i avkastluften. Lavenergi-belysning brukes der det er mulig, både for å redusere elektrisitetsforbruket og unngå overoppvarming.
  • Et grafisk energioppfølgingssystem viser forbruk av varme og strøm til enhver tid, for å ke bevisstheten om energibruken.
  • Når leiligheten er tom, går flere installasjoner over i «hvilemodus». Belysning, kaffetraktere og liknende slår seg av. Ventilasjon reduseres.
  • Til oppvarming av tappevann har planleggerne valgt en løsning som tidligere aldri er brukt til boligformål i Norge. Vannet varmes av ei varmepumpe som utnytter varmen i «gråvann (omfatter alt avløpsvann minus toalettvann). Denne varmekilden gjør varmepumpa ekstra effektiv: En kilowattime elektrisitet gir fem kilowattimer varme.

Leilighetskomplekset i Stjørdal er også demonstrasjonshus i et internasjonalt prosjekt som sorterer under det internasjonale energibyrået IEA (se: www.sintef.no/lavenergiboliger). Her har Husbanken og Enova deltatt sammen med SINTEF. Prosjektet har også hatt støtte fra Forskningsrådet. I tillegg har Husbanken bidratt med finansiell støtte til det ekstra planleggingsarbeidet som har muliggjort energibesparelsene på Husby Amfi.

ENERGIKUTT: Lavenergiboligene i Stjørdal er et resultat av tverrfaglig samarbeid mellom Arkidéco AS, SINTEF, PrimaHus og Husby Borettslag. Foto: Thor Nielsen

ENERGIKUTT: Lavenergiboligene i Stjørdal er et resultat av tverrfaglig samarbeid mellom Arkidéco AS, SINTEF, PrimaHus og Husby Borettslag.
Foto: Thor Nielsen

REKORD FOR FALL

SINTEFs Tor Helge Dokka opplyser at nær 3000 lavenergiboliger er under planlegging eller bygging i Norge.

Husby Amfi vil ikke trone lenge på energisparetoppen. Flere såkalte «passivhus» er nemlig under prosjektering og oppføring. I passivhus må oppvarmingsbehovet være lavere enn 15 kilowattimer per m2/år. Det utgjør mellom en sjudel og åttedel av oppvarmingsbehovet i en normal bolig! I tillegg skal en betydelig andel av boligens varmebehov dekkes av fornybar energi. I teorien skal slike hus klare seg uten kjøleog oppvarmingssystemer. I praksis må ventilasjonslufta varmes opp noe på de kaldeste dagene i året.

– I slike hus er energiforbruket så lavt at det snart er mulig å dekke energibehovet utelukkende med fornybar energi som er lokalt produsert – alt fra kombinasjoner av solfangere, solcelleanlegg og vindturbiner, til varmepumper og små biofyrte, kombinerte kraft- og varmeverk, sier Dokka.

Den selvforsynte boligen er med andre ord ikke så langt unna realisering.

Av Svein Tønseth