Bittert for torsken

Mikroampuller fylt med bittert smaksstoff kan hindre torsken i å gnage seg ut av merdene.

INSTINKT: Forskerne tror at torsken instinktivt napper i nota på jakt etter noe spiselig. Foto: Utlånt fra SINTEF Fiskeri og havbruk

INSTINKT: Forskerne tror at torsken instinktivt napper i nota på jakt etter noe spiselig.
Foto: Utlånt fra SINTEF Fiskeri og havbruk

Oppdrettsnæringen har for lengst oppdaget at torsken er smartere enn laksen når det gjelder å ta seg fra merdenes trengsel og ut i friheten. Mens laksen er en primitiv fisk, er torsken en luring som kan ta læring og finne løsninger. Hittil i år er det rømt rundt 109.000 oppdrettstorsk i Norge.

– Rømming er en stor utfordring og vi må vurdere alle mulige løsninger, sier Heidi Moe ved SINTEF Fiskeri og havbruk. – En teori er at torsken instinktivt vil nappe i ting på jakt etter noe spiselig, og at denne nappingen fører til hull i merdene og rømt fisk. Vi vil derfor på sikt teste ut endret fôr og fôring, og kanskje til og med stimulere fisken gjennom «biteleker», sier Moe.

NY OVERFLATE

I mellomtiden settes fokus på selve nøtene. Å øke tykkelsen på tråden på notlina vil bare utsette problemet. Forskerne tror løsningene må ligge i nye materialer, ny konstruksjon på notlina eller ny overflatebehandling.

Bedriften NetKem på Kolbotn produserer et vannbasert impregneringsmiddel som skal hindre begroing på merder. Denne benyttes på laksemerder, men er ikke nok til å holde torsketennene unna notveggen.

Etter en lang utviklings- og testperiode har NetKem nå fått godkjent patentsøknad på en ny impregnering som inneholder lukt- og smaksstoffer som virker frastøtende på torskeganen. Utfordringen har ligget i å få impregneringen til å vare.

Gjennom å samarbeide med polymerforskere på SINTEF tror NetKem at de nå har funnet en teknologi som vil gi de aktive komponentene denne ønskede langtidsvirkningen.

MIKROAMPULLER

Løsningen har blitt mikroampuller av polymer fylt med et bittert smaksstoff. Kapslene er mindre enn en tusendels millimeter. Hensikten er at kapslene punkteres når torsken begynner å gnage.

Arbeidet med innkapsling ble gjort i vår, og en prøve av denne ble sendt til NetKem i sommer for uttesting. Etter planene skal NetKem blande kapslene inn i impregneringen som påføres nøtene. Impregnering av nøtene skjer i en «vaskemaskin» eller ved dypping i store kar. Tester så langt har vist at forprosjektet har gitt nsket resultat. Nå vil partene gå i gang med å stake ut veien videre.

 

Av Jan Helstad