Alt om skred på nett

www.skrednett.no finn du oppdaterte oversyn over skredutsette område, risikonivå og data om alle typer skred for heile landet. Tenesta er resultatet av samarbeid mellom ei rekke instansar, blant andre NTNU og SINTEF. Hovedmålgruppa er kommunane, men og grunneigarar, utbyggjarar, redningstenesta, turistforeningar, politiet og media. Fjell- og skituristar kan og gjere seg god nytte av Skrednett.