Tryggere nyttårskvelder

Norske myndigheter skjerper kontrollen av fyrverkeriartikler som legges fram for salg. Fra nå av skal alle nye fyrverkeriprodukter prøveoppskytes av brannforskere i SINTEF før de blir typegodkjent. Det nasjonale brannlaboratoriet SINTEF NBL har overtatt typegodkjenningen av fyrverkeri fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB har tidligere basert sine typegodkjenninger på papirvurderinger og stikkprøver. Ved delegering av typegodkjenningen til SINTEF NBL er dette endret. Fra nå av skal 20 eksemplarer av hvert nytt fyrverkeriprodukt prøveoppskytes ved SINTEF NBLs anlegg utenfor Trondheim. Der vil produktene bli bedømt i henhold til europeiske teststandarder av forskningsingeniør Asbjørn Østnor (bildet) og kollegene hans.