Tokyo, Japan

Norske firma inn i Japan

Det norske innovasjonsprogrammet InnoMed har hjulpet norske bedrifter på det voksende japanske hjelpemiddelmarkedet. Alu Rehab, Helland Møbler og Nordisk Terapi er tre norske firma som alle har klart å få fotfeste i Japan. Mens det i Norge ennå er fem-seks år til eldrebølgen slår inn for fullt, står Japan nå midt oppe i sin. I Norge tar det 76 år å fordoble andelen av eldre fra 10 prosent av befolkningen til 20 prosent. I Japan tar fordoblingen bare 21 år! Dette har gjort Japan til et interessant marked for bedrifter som satser på «eldre-teknologi». InnoMed står for Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren. Det er SINTEF Helse som leder InnoMed-programmet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.