Kreativ med korsang

Korsang, rap og rytme kan gjøre arbeidstakere mer kreative og bedre til å jobbe i team. Det mener Linn Slettum Bjerke og Elin Varvatne fra Underholdningsagentene AS. I sommer testet de pilotprosjektet Samklang ut på Statoilansatte. Bjerke har skrevet hovedoppgave i psykologi om skjæringspunktet mellom organisasjon og musikk. Hennes konklusjon er at korsang og kommunikasjon på arbeidsplassen har flere likhetstrekk – og at de som kan lage et musikkstykke sammen, også kan jobbe bra sammen med andre fag. Samklang-prosjektet har fått hjelp fra NTNU og støttes for øvrig av Innovasjon Norge og SINTEF.