Konstruksjoner med naturens form

Den amerikanske professoren Robert Skelton, med erfaring fra både Lockheed og NASA, spår at mye av det som omgir oss, vil være konstruert på en helt ny måte om 20 år. En «tensegrity-konstruksjon» består av selvstendige deler knyttet sammen i et nettverk. Konstruksjonen er fleksibel, og når den utsettes for krefter, fordeles de over hele strukturen og formen endrer seg. En gruppe forskere ved NTNU og SINTEF samarbeider med den amerikanske guruen, og jobber med å lage «smarte» oppdrettsmerder som flyter rundt i åpent hav og tilpasser seg forholdene på egen hånd. Forskerne ser for seg oppdrettsanlegg konstruert med fleksible komponenter, staver bundet sammen med kabler, som endrer fasong og tilpasser seg omgivelse for at fisken skal ha det best mulig. Er det høye bølger, går merdene dypere ned for at fisken ikke skal bli sjøsyk. Er det lite strøm, tilpasser merden seg for å fange opp mest mulig oksygen. Når strømmen er stri, gjør merden seg smal for å redusere påkjenningene.