Instant suksess

Midt ute på en ungarsk åker tørkes erter og mais etter oppskrift fra Trondheim.

Etter flere års forskning, og en rekke patenter på atmosfærisk frysetørking, kunne bedriften Dtech AS nylig åpne fabrikken Agro Aroma/ Aroma Dry i Ungarn. – Dette er vellykket industrialisering av forskning, sier en av gründerne, professor i kuldeteknikk, Ingvald Strømmen ved NTNU.

– Vi er kommet så langt at forholdene ligger til rette for en kommersiell suksess.

HAR VERDENSMARKED • Det har tatt Dtech fire år å realisere anlegget i Ungarn, som er dimensjonert for å kunne konservere flere typer produkter. I første omgang dreier det seg om atmosfærisk frysetørking av erter og mais.

Produksjonsomfanget ligger på omtrent 700 frysetørkede tonn i året. Den spesielle metoden gir matvarene nye kvaliteter til en noe lavere pris.

– Vi unngår blant annet krymping, noe som medfører at produktene blir veldig «instant»: De trekker raskt til seg væske, sier Strømmen, som regner med at produktene snart vil dukke opp i suppeposer og middagsretter verden rundt.

Potensielle kunder har allerede vist interesse for metoden, og Dtech er i forhandlinger med store internasjonale matvarekjeder i både USA og Europa om de første leveransene.

BILLIG, ENKELT, BRA • Teknologien baseres på en atmosfærisk frysetørking – noe som betyr at prosessen foregår ved normalt lufttrykk. Tradisjonelt sett brukes vakuumfrysetørking til tørkeprosessen. Fordelene ved å unngå vakuum er blant annet at produksjonsmaskinene blir billigere i produksjon.

Dtech-anlegget anvender en kombinasjon av varmepumpe og en atmosfærisk frysetørking: Ertene og maisen sendes inn i roterende kamre, hvor de først blir avkjølt, og ender opp i 20 plussgrader. Varmepumpens bidrag er at den reduserer luftfuktigheten og trekker ut vanndampen, men tar vare på varmen.

– Dette er en billigere, enklere og mer energisparende produksjonsmåte, sier Strømmen.

UPLØYD MARK • En nyetablering i Ungarn er ikke dagligdags for trønderske forskningsmiljøer. Dtech tok likevel utfordringen på strak arm.

– Det er lagt ned mye innsats i forarbeidet, og mye arbeid med å etablere gode samarbeidsrelasjoner med industrielle aktører, forvaltning og myndigheter i Ungarn, sier Strømmen.

Dtech blir også en verdiskaper i det østeuropeiske landet – tolv ungarere er sysselsatt i driften, som følges tett opp fra Norge. På sikt skal fabrikken i sin helhet drives av lokalbefolkningen.

Av Beate Horg