Fra kunstakademiet ved NTNU

For Ingela Grov handler ikke maleriet bare om form eller om å gjengi konkrete ideer, men om å undersøke, prøve å se ting på en ny måte.

– Derfor ligger maleprosessen for meg nærmere en forskers måte å arbeide på, enn en formgivers. Jeg utfører eksperimenter, sier hun. Noe av det viktigste for henne er den tilstanden i maleprosessen der hun føler en intens nærhet til handlingen og mediet.

– Kunst dreier seg for meg om å stoppe opp og prøve å se ting på nye måter, om å stille spørsmål og utlevere sin tvil, om å våge å være pasjonert i noe man tror på uten helt å ha de rette svarene.

NTNU uteksaminerte i vår det første norske kullet med mastergrad i billedkunst. Ingela Grov er en av de elleve fra dette kullet. Bildet er to av tre i serien Raudt som ble vist under masterutstillingen i mai ved Trondheim kunstmuseum. «Raudt#1» og «Raudt#2» , størrelse: 100x75cm, olje på akrylglass.