Arkeologer på dypt vann

For første gang har marinarkeologer gjennomført en fullstendig utgravning av et skip på dypt vann – uten å bli våte på beina. En robot gjør jobben.

Se på PDF

Se på PDF

Norsk Hydro skal legge undersjøiske rør og kabler fra Ormen Lange-feltet til landanlegget ved Aukra i Møre og Romsdal. Under kartleggingen av sjøbunnen kommer man over 14 skipsvrak.

Et av disse er særlig interessant: Det er gammelt – trolig fra 1700-tallet – og antakelig et handelsskip. Skroget er ca 30 meter langt. Vi kjenner ikke skipets identitet eller hvorfor det forliste.

Bare den nederste delen av skroget er bevart og synlig. Vi vet ikke om akterskipet er intakt. Tusenvis av gjenstander ligger strødd rundt vraket, blant annet krukker og flasker, mynter, porselen, og to kanoner.

Skipet ligger på ca 170 meters dyp. Dette er for dypt for marinarkeologiske dykkere. Løsningen er å bruke en fjernstyrt ubemannet undervannsbåt (ROV). Den tar seg av all kartlegging, oppmåling og utgraving. Et nytt problem: Å manøvrere nøyaktig en farkost på 1,5 tonn, er vanskelig. Å ligge rolig i vannet mens man plukker opp skjøre gjenstander på bunnen, er hasardiøst.

Løsningen med en stålramme med travers som ROV-en beveger seg på, er revolusjonerende. Den åpner for utgravninger på store dyp. Rammen dekker 100 kvadratmeter og er den marinarkeologiske varianten av et utgravningsfelt på land. Den plasseres over vraket, og ROV-en har full bevegelsesfrihet innenfor rammen. Forsker Fredrik Søreide og professor Marek A. Jasinski ved NTNU har brukt tolv år på å utvikle denne løsningen. Selve ROV-en og utstyret er bygget av Sperre AS.

Nå kan altså arkeologene grave ut hittil utilgjengelige områder. NTNU har da også fått forespørsler fra flere land. Blant annet ønsker amerikanerne å se på muligheten for å utforske vrak på hele 1200 meters dyp i Mexicogulfen.

Av Tor H. Monsen