Rotter med høy treningsintensitet økte sitt oksygenopptak med 71 prosent på ti uker, de med moderat tempo: 28 prosent. En viktig oppdagelse for forskerne. (Foto: Martin Vloet)

Riktig trening gir overraskende hjerteeffekt

Høy treningsintensitet gir dobbel effekt på hjertemuskelen og på oksygenopptaket. Det viser nylige forsøk på rotter.

I Trondheim har rotter trent i hjerteforskningens tjeneste.

En undersøkelse ved NTNU/St. Olavs Hospital viser at effekten på hjertemuskelen dobles hvis treningen foregår med høy intensitet. Det samme gjelder kroppens oksygenopptak. Også blodårene har godt av treningsintensiteten.

– Lovende

– Vi er i ferd med å avslutte en lignende studie på hjertesviktpasienter, og resultatene der er også lovende, sier overlege og professor Øyvind Ellingsen.

– Hvis det viser seg at treningsintensiteten er like viktig hos mennesker som hos rotter, vil disse undersøkelsene få store konsekvenser for hvilke treningsråd som bør gis til hjertepasienter, sier professoren.

Han tror at mer effektive metoder også vil gjøre det mer motiverende å trene.

Jo hardere jo bedre

Rottestudien pågikk i ti uker med 24 rotter i tre grupper. Ei gruppe ble trent med moderat intensitet, ei gruppe med høy intensitet og siste gruppa fungerte som såkalt kontrollgruppe: den ble ikke trent i det hele tatt.

For rottene som fikk de hardeste treningsøktene, ble intensiteten økt ettersom de bedret kondisjonen. Nivået hos denne gruppen tilsvarer “svett og andpusten” hos mennesker. Moderatgruppa holdt seg på joggenivå.

Gruppa som trente med høy intensitet, økte oksygenopptaket med 71 prosent på ti uker, mens de som trente moderat fikk en bedring på 28 prosent.

I tillegg til å måle oksygenopptaket ble hjertemuskelceller hos rottene testet. Her viste resultatet at jo større kraft i muskulaturen, jo bedre funksjon og dermed fysisk form.