SJØMAT TIL KINA

Kina kommer til å minst doble sitt forbruk av sjømat de neste 15 årene. Det kan det bli penger av i Norge, og nå skal en gruppe norske forskere se på Kina som marked, konkurrent og samarbeidsparter for norsk fiskeindustri. Forskerne hører hjemme ved Universitetet i Bergen, NTNU, Norges handelshøyskole, Norges fiskerihøgskole og Møreforskning. Fire kinesiske universiteter er også med i arbeidet.