SJEKKER TØRRFISK MED LYS

Norsk tørrfisk er langt fra feilfri. Det er først når den legges i vann og skjæres opp til fileter at feil som mark, blod i muskel, frostskader og surning/harskning, oppdages. Dette er feil som kan gi grunnlag for prisreduksjon.

For å sikre god kvalitet og unngå urettmessig reklamasjon, følte tørrfisknæringen at det var behov for maskinell kvalitetsvurdering. SINTEF IKT utvikler nå utstyr på oppdrag fra Norsk Tørrfiskforum og Fiskeriforskningsinstituttet i Tromsø. Allerede i et forprosjekt som nå er fullført, har man kommet fram til metoder som virker lovende. En av disse er gjennomlysning. Tørrfisk av god kvalitet er nemlig meget transparent for lys med bølgelengder nær infrarødt (NIR). Skadede partier derimot vil spre eller reflektere lyset og vise seg som mørke flekker. At det er skinn på fisken, spiller liten rolle. I det videre arbeidet vil man optimalisere metoden og prøve den ut på en større mengde råstoff.